ชาเฉพาะนิ้วโป้ง ชี้ กลางและนิ้วนางครึ่งซีก

เหน็บชาที่มือ ชาเฉพาะนิ้วโป้ง ชี้ กลางและนิ้วนางครึ่งซีก เกิดจากเส้นประสาทมือถูกบีบรัด ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก และไม่สามารถนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของมือได้เพียงพอ ส่งผลให้มีอาการชาในบริเวณดังกล่าว หรืออาจเป็นเพราะแผ่นพังผืดเสื่อมสภาพและมีความหนาขึ้นจนไปกดทับเส้นประสาทมือนั่นเอง

เหน็บชาที่มือ
ชานิ้วโป้ง ชี้ กลาง และมีอาการปวดมือ มักจะเกิดจากการเกร็งมืออยู่ท่าเดิมนานบ่อย ๆ ทำให้เกิดปัญหาเส้นประสาทกดทับที่ฝ่ามือ จึงส่งผลให้เกิดอาการดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีอาการตอนกลางคืนหรือเมื่อตื่นนอนในตอนเช้า เหน็บชาที่มือ
ชานิ้วก้อย เป็นเพราะเส้นประสาทบริเวณรักแร้มีอาการอักเสบ ซึ่งเกิดจากการงอและเกร็งข้อศอกเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่คุยโทรศัพท์บ่อย ๆ เพราะต้องถือโทรศัพท์อยู่ในท่างอข้อศอก เป็นท่าที่ทำให้เกิดอาการอักเสบของเส้นประสาทพอดี
ชาปลายเท้าและปลายมือ เกิดจากปัญหาปลายประสาทเสื่อมหรือมีอาการอักเสบ ซึ่งเป็นเพราะการขาดวิตามินบี หรือการป่วยด้วยโรคบางโรค เช่น โรคมะเร็ง โรคไต และการได้รับสารพิษ เป็นต้น
ชาปลายนิ้วมือเกือบทุกนิ้ว อาการชาแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้มือทำงานหนักมากเกินไป เป็นผลให้เอ็นกดทับเส้นประสาทตรงข้อมือพอดี จึงเกิดอาการชาบริเวณปลายนิ้วมือแทบทุกนิ้ว และมักจะมีอาการชาในช่วงกลางคืนมากกว่า
ชานิ้วก้อย นิ้วนาง และสันมือ ส่วนมากจะเป็นเพราะเส้นประสาทบริเวณข้อศอกถูกกดทับ จึงทำให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงส่วนต่าง ๆ บริเวณแขนท่อนล่างได้ไม่สะดวก โดยการป้องกันอาการชานี้ สามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนท่านอนหรือท่านั่งบ่อย ๆ พร้อมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อศอกอยู่ในลักษณะที่ถูกกดทับมากเกินไป เหน็บชาที่มือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *